Centrum Medycyny Cyfrowej i Robotyki - Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
orzel
ujcm_logo_68

Medycyna cyfrowa i robotyka w chorobach układu krążenia

W połowie stycznia delegacja z Centrum Medycyny Cyfrowej i Robotyki CM w składzie: prof. dr hab. Dariusz Dudek (dyrektor CMCiR CM), dr inż. Klaudia Proniewska (z-ca dyrektora CMCiR CM oraz Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny UJ CM) i Julianna Dąbrowa (przewodnicząca SKN Medycyny Cyfrowej i Robotyki) odbyła spotkanie seminaryjne w Sapienza Universita di Roma. Przedstawicielem strony rzymskiej był Prof. Emanuele Barbato – prezydent Europejskiego Stowarzyszenie Przezskórnych Interwencji Sercowo-Naczyniowych. 

Zespół CMCiR CM przedstawił rozwiązania wypracowane w zakresie zaawansowanego obrazowania medycznego, przetwarzania danych medycznych oraz najnowszych rozwiązań edukacyjnych wprowadzanych na UJ CM w ramach projektu „Mixed Reality supporting Advanced Medical Education – New method of teaching medical skills” (MRAME). Kierownikiem tego projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+ jest dr inż. Klaudia Proniewska.

Efektem spotkania będzie interdyscyplinarna współpraca z Sapienza Univerista di Roma w zakresie medycznych modeli edukacyjnych oraz szkoleniowych dla studentów, klinicystów i operatorów zabiegowych. Celem jest zwiększenie efektywności, skrócenie czasu i zoptymalizowanie dotychczasowo wypracowanych rozwiązań.

Scroll to Top