Centrum Medycyny Cyfrowej i Robotyki - Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
orzel
ujcm_logo_68

Udział studentów w konferencji New Frontiers in Interventional Cardiology

Studenci Koła Naukowego Medycyny Cyfrowej i Robotyki mieli okazję przedstawić swoje prace podczas międzynarodowej konferencji: New Frontiers in Interventional Cardiology (NFIC 2022). Konferencja składała się z wielu paneli dyskusyjnych, wykładów i warsztatów, które odbyły się w ICE – Krakowskim Centrum Kongresowym i trwały od 7.12.2022 do 9.12.2022.

Referowane prace:

Jakub Jucha , „Zaawansowane techniki obrazowania i modelowania 3D w anatomicznej strukturze serca”

Ostatnie lata były wyjątkowo obfite pod względem postępów w trójwymiarowym (3D) obrazowaniu i modelowaniu. Te techniki znacznie przyczyniły się do naszego zrozumienia struktury anatomicznej serca, umożliwiając precyzyjniejszy proces diagnozowania i strategie leczenia.

Zaawansowane techniki obrazowania 3D, takie jak: tomografia komputerowa (TK), angiografia, rezonans magnetyczny o wysokiej rozdzielczości (HR-MRI), mogą pomóc lekarzom w lepszym zrozumieniu różnych aspektów wizualizacji anatomii serca. Dane uzyskane za pomocą tych metod można przekształcić za pomocą różnych technik modelowania 3D w fizyczne modele z dokładnymi wirtualnymi reprezentacjami serca i poprawnymi cechami anatomicznymi. Modele te okazały się wartościowe przy planowaniu operacji i minimalizowaniu ryzyka podczas operacji.

Jednakże istnieją pewne wyzwania związane z szerokim zastosowaniem tych technik. Przede wszystkim możliwości technologiczne, takie jak konieczność specjalistycznego oprogramowania i sprzętu, w połączeniu z zawsze obecnymi artefaktami obrazu, mogą nie pozwolić na takie uogólnione zastosowanie. Ponadto integracja i migracja danych mogą prowadzić do różnych problemów, w tym niekompatybilności między pewnymi platformami oprogramowania. Ponadto obecna liczba wysoko wykwalifikowanych specjalistów z wystarczającym doświadczeniem w zarządzaniu tego rodzaju danymi nie jest wystarczająco wysoka, aby umożliwić stosowanie tych technik na co dzień.

Podsumowując, zaawansowane techniki obrazowania i modelowania 3D zapewniają kompleksową i szczegółową reprezentację anatomicznej struktury serca. Wykorzystanie tych metod ma znaczny potencjał w szerokim spektrum zaburzeń, ale ostatecznie będzie się różnić między punktami opieki, w zależności od sprzętu i personelu. Poprzez rozwiązanie istniejących wyzwań i promowanie współpracy międzydziedzinowej, możemy ułatwić przyszłość, w której te innowacyjne techniki stają się rutynowymi narzędziami w dziedzinie kardiologii.

Julianna Dąbrowa, „Relacja przestrzenna między zastawką mitralną a tętnicą zstępującą koła wieńcowego – przydatność oprogramowania Mixed Reality i HoloAnatomy® Suite w procedurach kardiologii interwencyjnej”

Rozwój technologiczny w sektorze zdrowia przyczynia się do poprawy diagnozy, leczenia i opieki nad pacjentem. Technologie rzeczywistości rozszerzonej (XR), takie jak wirtualna rzeczywistość (VR), rzeczywistość rozszerzona (AR) i rzeczywistość mieszana (MR), stają się innowacyjnymi narzędziami w edukacji medycznej. Wprowadzenie tych technologii do kursów przedklinicznych może przyczynić się do lepszego zrozumienia relacji przestrzennych między strukturami anatomicznymi.

Oprogramowanie HoloAnatomy® Suite opracowane przez Uniwersytet Case Western Reserve i Klinikę Cleveland to program oparty na rzeczywistości mieszanej (MR), działający na urządzeniu HoloLens 2. Składa się z dokładnych, trójwymiarowych modeli anatomicznych z kontrolowaną liczbą struktur anatomicznych.

Szczególnie w szkoleniu przedklinicznym w dziedzinie kardiologii interwencyjnej kluczowa jest wiedza topograficzna na temat struktur serca i ich unaczynienia. Przykład wprowadzenia programu HoloAnatomy do szkolenia przedklinicznego pokazuje relację przestrzenną między tętnicą zstępującą koła wieńcowego (LCx) a zastawką mitralną (MV). Znajomość położenia tych struktur jest kluczowa, aby uniknąć powikłań iatrogennych podczas wykonywania procedur na zastawce mitralnej – bliskość sprawia, że LCx jest podatna na uszkodzenia podczas operacji MV. HoloAnatomy® Suite umożliwia tworzenie przezroczystych ścian serca w postaci hologramów. Dzięki tej zalety jest jasne, że tętnice LCx owijają się wokół tylnej przegrody zastawki MV.

W wielu przypadkach jednoczesne oglądanie zewnętrznych i wewnętrznych struktur serca jest niemożliwe. Jednak korzystanie z zaawansowanych technologii immersive, takich jak MR i AR, umożliwia użytkownikom zanurzenie się w hologramy i uzyskanie wcześniej niemożliwych perspektyw.

Paulina Więcławek, „Topograficzna anatomia obszaru klatki piersiowej w rzeczywistości mieszanej”

Rzeczywistość mieszana, razem z rzeczywistością rozszerzoną i wirtualną, zyskała zwiększone zainteresowanie w edukacji medycznej w ostatnich latach. Aby stworzyć inspirujące środowisko nauki, niektóre uniwersytety medyczne zdecydowały się wprowadzić te technologie do swojego programu anatomii. Tak jest w przypadku Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum.

W tym warsztacie postanowiliśmy poprowadzić uczestników przez lekcję anatomii w rzeczywistości mieszanej. Zestaw słuchawkowy wyposażony w oprogramowanie HoloAnatomy (R) jest tym samym, które jest używane na zajęciach anatomii na Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum.

Głównym celem lekcji było zaprezentowanie topografii jamy klatki piersiowej. Trójwymiarowe organy i naczynia wchodzące w skład klatki piersiowej zostały pokazane, a także ich odpowiadające obrazy radiograficzne dwuwymiarowe.

Celem tego warsztatu jest pokazanie przydatności wprowadzenia takich technologii w nasze obecne kształcenie medyczne.

Scroll to Top