Centrum Medycyny Cyfrowej i Robotyki - Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
orzel
ujcm_logo_68

Udział w konferencji Computing in Cardiology

W dniach od 1 do 4 października w Atlancie w Stanach Zjednoczonych odbyła się konferencja „Computing in Cardiology”. Wydarzenie to promuje badania i innowacje na pograniczu inżynierii biomedycznej, informatyki oraz medycyny klinicznej w zakresie kardiologii. W konferencji brała udział reprezentacja Centrum Medycyny Cyfrowej i Robotyki – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w składzie: dr Klaudia Proniewska, dr Peter van Dam oraz mgr Krzysztof Malinowski. Nasi reprezentanci wygłosili następujące referaty: 

  • „Innowacyjne podejście do trójwymiarowego elektroanatomicznego obrazowania serca inspirowane technologią rzeczywistości mieszanej”, 
  • „Automatyczna klasyfikacja normalnych zapisów EKG oparta na standardowych cechach PathECG i WaveECG”. 

Podczas konferencji odbył się także konkurs na najlepszy plakat naukowy, prezentujący wyniki swoich badań. Konkurs ten wygrała nasza reprezentantka, dr Klaudia Proniewska, za co jej serdecznie gratulujemy. 

Scroll to Top